Steeds meer Groningers kampen met bestaansonzekerheid, kansenongelijkheid en uitsluiting. Er zijn grote verschillen tussen bevolkingsgroepen en wijken. De gezondheid is in veel buurten een probleem. Tot in de huiskamers worden mensen geconfronteerd met maatschappelijke tegenstellingen.

Overheden, welzijnsorganisaties, wetenschap, fondsen lukt het niet dit tij te keren. Samenwerkingsverbanden, onderlinge convenanten, gelddonaties lossen dit niet op. Ogenschijnlijk mooie projecten verduurzamen niet in betreffende buurten.

Grootschalige initiatieven binden geen vrijwilligers, moeten voortdurend werven en institutionaliseren als bijna vanzelf.

Dit moet en kan anders.

Ieder mens telt gelooft in vrijwillige energie als primaire bron voor een betekenisvol leven.

Je vrijwillig inzetten om met elkaar iets te bereiken, kan een ander, de samenleving en jezelf goed doen.
Lokale netwerken van mensen die begaan zijn met elkaar en samen zaken onbaatzuchtig voor elkaar krijgen. Waarbinnen het werven van vrijwilligers geen verdienmodel is en iedereen zich gewoon thuis wil voelen.

Ieder mens telt wil drempels wegnemen, mensen inspireren en helpen bewust en bekwaam te worden. Door met elkaar verhalen en ervaringen te delen. Over het plezier en de ontwikkeling van je vrijwillig inzetten voor een ander.